Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100
INFORMATION


 
ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЮРИЙ ВЕНЕЛИН
 
   Във връзка с 210-ата годишнина от рождението на Юрий Венелин и по случай Деня на Българската и славянска култура – 24 май, в България на приятелско посещение ще ни гостува проф. Павел Тулаев, който ще представи не само трудовете на Юрий Венелин, но и други трудове върху славянската история и славяноведение.
   Презентациите са както следва: в Шумен – на 19 май; в София – на 23 май, в Габрово – 21, в Варна – 27 май. За контакти: д-р Стефан Серафимов – тел. 0896472707; инж. Антон Рачев – тел. 0897866245.
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>


 
РАВНОСМЕТКА ОТ ШЕСТОТО РОДОВО СЛАВЯНСКО ВЕЧЕ
 
   Шестото Родово Славянско Вече се състоя в Замъка Струга (Словения, Доленска област) на 09 август 2009 година. В него взеха участие 11 представители на 6 славянски страни от името на такива организации като: Конфесия РОДЗИМА ВЯРА, Институт ПРАВИ, Издателство ТОПОЖЕЛ(Полша); Съюз на Венедите, Вестник ЯР, Списание ВОЛХ, Руското международно списание АТЕНЕЙ(Русия); Религиозен център Обединение на родноверите от Украйна, Община Православие, списание СВАРОГ(Украйна); Информационен център СВЕВЛАД(Сърбия); Община СВИТОВИД(Словения); Общество ДУЛО(България). Вече-то бе координирано от Матяш Анжур(Словения).
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>


 
СЛОВЕНИ И БЪЛГАРИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
 
   Интересът ми към тази тема бе събуден по повод на едно изследване върху живота и делото на знаменития историк Юрий Иванович Венелин(1802-1839). През 1829 г. той публикува в Москва своя труд "Древные и нынешные болгаре в политическом, историческом и репигиозном отношении к россияном", с което така силно повлиява върху тогавашната българската интелигенция, щото с основание българите започват да го наричат "Втори Паисий" и "Българският народозащитник". В резултат на Руско-Отоманската война (1877-78) дунавските българи получават автономия 40 години след смъртта на легендарния учен. И тук ми се стори интересно, че Юрий Венелин, бидейки един пламенен българофил, в последните години от живота си пренасочва своите научни дирения от българите към друг един балкански народ - словените, които по него време също са под чуждо владичество и няма перспектива скоро да се сдобият със своя държава. Трудът на Венелин "Древние и нынешние словене" е издаден посмъртно в Москва през 1841 г. и преиздаден пак там от нашия сподвижник проф. Павел Тулаев едва през 2004 г.
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>


 
Павел Тулаев
СМИСЪЛЪТ НА МУЗИКАТА
 
   Що е това музика? Откъде идва тя и за що е? Защо всички хора слушат музика, запяват я, подскачат под нейни най-различни ритми? За цялата човешка история са създадени множество музикални инструменти, написано е така огромно количество мелодически (но и недотам) съчинения, щото никакво жури не би било в състояние да оцени цялото това богатство.
   Във всички времена музиката се е смятала не само за най-важното средство за възпитание на личността, но и една от формите на борба: културна, религиозна, идеологическа. Тя е мощно духовно и естетическо оръжие. Още Конфуций говореше, че с помощта на правилна музика може да се управлява дори държавата. А в древна Гърция за нарушаване каноните на възпитание с музика се прилагат строги наказания, тъй като това се е считало за посегателство върху свещените устои, върху традициите, върху държавоустановения ред.
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>


 
ОТНОВО НА ДУНАВСКИЯ БРЯГ
 
   Още на Втората Московска Конференция на Новите Десни (20-21 юли 2007) главният редактор на международното руско списание АТЕНЕЙ - Павел ТУЛАЕВ, предложи на българския представител там да се проведе една Родова Славянска Среща в България през лятото или есента на 2008-ма. Антон Рачев и Павел Тулаев на Втората Международна конференция на Новите Десни в Москва, Дом на Съюза на руските писатели, 21 юли 2007. Месец и половина по-късно (08-09 септ. 2007) в Белград се проведе международна конференция за славянското наследство с доминиращо участие на родновери от Русия, Украина, Полша, Словакия, Словения и други славянски страни. Там, в сръбската столица, окончателно се реши славянски родновери да се срещнат отново на дунавския бряг в началото на месец август 2008-ма, но този път в град Русе, България, а за главен координатор на мероприятието бе определен от Петия Славянски Събор-ВЕЧЕ българският народовед Антон РАЧЕВ. Планираната международна проява бе в унисон с обявената от българското и руското правителства - Година на Русия в България - 2008.
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>

РАВНОСМЕТКА ОТ СЪВЕЩАНИЕТО
НА РОДНОВЕРИТЕ В РУСЕ, БЪЛГАРИЯ
 
   Съгласно решението на Петото Родово Славянско Вече в Белград (Сърбия), поредното Вече на родноверите бе подготвяно през 2008 година от нашия сподвижник Антон Рачев в град Русе, България. Едновременно с това, обаче, по ред причини много родновери не смогнаха да посетят България и затова изпратиха писмени приветствия и доклади. Предвид тези обстоятелства бе взето решение да се отложи провеждането на традиционното Вече на родноверите до един по-удобен момент, като се проведе съвещание на тези от родноверите, които намериха начин да дойдат в дунавския град Русе. Съвещанието се откри в утрото на 02 август 2008 година с обряд в прослава на Родните Богове на брега на свещения Дунав, който се изпълни от Старейшината на Съюза на Венедите - Виктор Федосов-Велемир, заедно с родновери от България и Русия.
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>

СЪВЕЩАНИЕ
НА СЛАВЯНИТЕ-РОДНОВЕРИ В БЕЛГРАД
 
   Родовото Славянско ВЕЧЕ като едно международно Всеславянско съвещание на влъхви, жреци и мислители от Родната Вяра за пръв път се състоя в Киев, Украина през 2003 година по инициатива на Галина ЛОЗКО (ЗОРЕСЛАВА) - Глава на Обединените Родновери на Украина и главния редактор на международното руско списание АТЕНЕЙ - Павел ТУЛАЕВ (БУЯН) от Русия. Следващите ВЕЧЕ-та преминаха на олимпийски принцип както следва: в Белорусия(2004), в Русия(2005), в Полша(2006). Поредната славянска среща на ратуващите за съхраняване на своята национална идентичност се състоя в Белград, Сърбия на 08-09 септември 2007 година. Тя започна с международна научна конференция за славянското наследство, организирана от екологическо-етнологичния културен център СФЕРА в зданието на Съюза на писателите на Сърбия на ул. "Французка" №7. На конференцията присъствуваха повече от стотина души.
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>


 
РАВНОСМЕТКА НА ПЕТОТО РОДОВО СЛАВЯНСКО ВЕЧЕ
 
Петото Родово Славянско ВЕЧЕ се състоя в Белград (Сърбия) на 09 септември 2007 година в зданието на книжното издателство на Никола Пашич. В него взеха участие представители от различни славянски народи: родновери от България, Полша, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, САЩ и Украина. Петото Родово Славянско ВЕЧЕ бе координирано от Ждислав СЛОВИНСКИЙ(Полша) и Александра ОБРОВСКА (Сърбия). В него взеха участие 16 лидери-родновери от осем страни, които представляваха следните организации: Община РОДЗИМА ВЯРА, Институт ПРАВИ, Издателство ТОПОРЕЛ (Полша); Съюз на Венедите, Руското международно списание АТЕНЕЙ (Русия); Религиозен център на Обединените Родновери на Украйна, Община ПРАВОСЛАВИЕ (Киев), списанието СВАРОГ (Украйна); Информационен център СВЕВЛАД (Сърбия); Община СВЕТОВИД (Словения); Община КРУГ ПЕРУНА (Словакия); Община СЛОВЕНСТВО (САЩ); Общество ДУЛО (България).
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>

МЕТАПОЛИТИЧЕСКИЙ ФРОНТ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ
 
   Новый белый миф должен родиться сначала в сфере конкретно-чувственных представлений, и лишь затем превратиться в "атомарную абстрактную идею", то есть вырасти не из атома к универсуму, а наоборот - универсум должен сжаться к сингулярной точки - "атома сердца". А конкретно-чувственное выражается в первую очередь через музыку, этот "язык интуиции", лежащий в начале любой иерофании. Это самый прямой путь воздействия на молодёжь, главного потребителя, главного объекта нынешнего "розового голокоста".
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>

Павел ТУЛАЕВ
РУСИЯ И ЕВРОПА В УСЛОВИЯТА
НА ЧЕТВЪРТА СВЕТОВНА ВОЙНА
 
   Ние знаем за това, че съществува глобална опозиция на съвременния "сладък ГУЛАГ". Съществуват много форми на организирана и автономна съпротива. Ние самите сме част от тази световна реконкиста. Нашата борба - това е образът на нашия живот, нашият път към Свободата, Достойнството и Честта. И въпреки всичко, сега това е недостатъчно за нашата Победа. Покрай локалната съпротива и всеобщата опозиция на дегенеративните сили ние сме длъжни да предложим своята конструктивна алтернатива. Затова се и събрахме в Москва. Нека нашата конференция БЪДЕЩЕТО НА БЕЛИЯ СВЯТ стане важна крачка в изграждането на нашия общ дом, нашето ново свещено Отечество. Това ще бъде нашата жертва на Родните ни Богове и Предци. Това ще бъде нашата собствена Победа в съвременната световна война.
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>

Боно Шкодров
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
НА РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ЛЕТОПИСИ
 
   Суть дискуссии вокруг венетов (энетов, венедов, вендов,) сводится к ответу на вопрос: были они славянами или нет. Западные ученые, преимущественно немцы и итальянцы считают, что венеты, имеющие древние корни, не были славянами, так как последние вступили на историческую сцену лишь в VI веке н.э., когда они приняли участие в разрушении римской империи и попали на страницы византийских хроник. Большинство славянских авторов склонно видеть в венетах своих далеких предков, хотя это мнение не всегда достаточно обосновано и не разделяется всеми учеными.
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>
 
NEWS


 
БЪЛГАРСКИЯТ
НАРОДОЗАЩИТНИК
 
   През месец октомври 2011 година в Москва от печат излезе сборникът „Истоки Руси и славянства” със съчинения на знаменития историк от ХІХ век и български народозащитник – Юрий Иванович Венелин (1802-1839). Сборникът е съставен под редакцията на проф.Павел Тулаев, издавал досега отделни студии на Юрий Венелин. Българският интерес към този сборник е свързан с отпечатването на Венелиновия труд „Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном отношении к россиянам„, Москва, 1829.
 
   ПО-НАТАТЪК..........>>>


 
БОЖЕСТВЕНАТА КРАСОТА
ВЪВ ВАШИЯ ДОМ
 
   Радваме се да приветствуваме посетителите на арт-галерия АТЕНЕЙ http://ateney.ru/art/, където всеки един желаещ може да се наслаждава на произведения на изкуството от съвременни художници, безплатно да си тегли образци от картини и рисунки, да си поръчва репродукции от високо качество на хартия или върху платно и даже да се снабдява с оригинални шедьоври. На ценителите на изкуството ние можем да съдействаме в съставянето на колекции за в къщи или на работното място.
 
   ПО-НАТАТЪК..........>>>


 
РУСКИЯТ ГОДИШНИК
"СЛАВА" - ЕДИН БРОЙ,
ПОСВЕТЕН НА БЪЛГАРИЯ
 
   Международното руско списание СЛАВА е годишник на Родовото Славянско Вече, учредено през 2003 година. Само по себе си Вече е един духовен концептуален център на източноевропейски мислители и обществени дейци, който възникна като алтернатива на Всемирния Конгрес на Етническите Религии (WCER). Тази алтернатива бе необходима, тъй като WCER се основава и до днес върху принципа за равенство на народите. Родовото Славянско Вече не споделя този принцип, а принципа на йерархията: семейство - род - етнос - народ - семейство народи - раса.
 
   ПО-НАТАТЪК..........>>>


 
   Найден Шейтанов. Болгарское мировоззрение и судьба славянства. М., Библиотека «Атенея», 2009.
   Имя выдающегося болгарского мыслителя ХХ века Найдена Шейтанова, практически неизвестное в России, было предано забвению и в самой Болгарии во времена коммунистического правления, и лишь теперь о нём снова начинают вспоминать. Первое русское издание его книги содержит три избранные работы: «Болгарское мировоззрение», «Болгарская вера», «Судьба славянства» В качестве предисловия публикуется рецензия А.М. Иванова «Найден Шейтанов - учёный и политик» на вышеуказанную монографию болгарского исследователя Эрики Лазаровой.
 
   ПО-НАТАТЪК..........>>>


 
ЗАВРЪЩАНЕТО НА
РОДНИТЕ БОГОВЕ
 
   РОДНИТЕ БОГОВЕ В ТВОРЧЕСТВОТО НА СЛАВЯНСКИ ХУДОЖНИЦИ. Художествен албум и енциклопедичен речник. Съставителство и коментари: Павел Тулаев. Автори на статиите от речника: Галина Лозко, Павел Тулаев. Издателство "СЛАВА!", Москва, 2008, цветни илюстрации, 240 стр.
 
   ПО-НАТАТЪК..........>>>

ЖИВЪ СИ !
 
   Иван Митев - Колобъра е роден през 1973 година в гр.Русе. Завършва МГ"Баба Тонка" през 1991 година. През 1996 година се дипломира в СУ"Св.Климент Охридски"специалност биология. През 2005 година защитава докторска научна степен към Природо-научния музей при д-р Петър Берон.От 2007 година е преподавател в АИУ- Пловдив. Публикува множество стихотворения, есета и изследвания на национално-патриотична тематика. През 2003 година издава стихосбирката "Полъх над Туле" ,с която продължава месианизма на Теодор Траянов. Огромни са заслугите му за изграждане на българо-украинските отношения на една нова родноверска основа. Превеждан е на руски, украински, немски. Иван Митев-Колобъра живей и твори в името на големия идеал - Обединяване на Патриотичните сили в България. Като народен трибун и поет яростно се съпротивлява срещу световното зло, което лишава съвременния човек от природосъобразния му начин на живот.
   Умира при неизяснени обстоятелства в старопланинската хижа "Рай" (над Калофер) в нощта на 11 срещу 12 октомври 2008 година. Траурната церемония ще се състои на 15.10.2008 г. от 15,30 часа в ритуалната зала на гробищен парк "Чародейка".
 
   СЛАВА НА АРИЙСКИТЕ ГЕРОИ!
 
   Съвместно прес-изявление на "Общество Дуло", "Кръв и Чест", "Приятели на Германия" и съратници.
 
Русе
15.10.2008г


 
РАВНОСМЕТКА ОТ
СЪВЕЩАНИЕТО НА РОДНОВЕРИТЕ
В РУСЕ, БЪЛГАРИЯ
 
   Съгласно решението на Петото Родово Славянско Вече в Белград (Сърбия), поредното Вече на родноверите бе подготвяно през 2008 година от нашия сподвижник Антон Рачев в град Русе, България. Едновременно с това, обаче, по ред причини много родновери не смогнаха да посетят България и затова изпратиха писмени приветствия и доклади. Предвид тези обстоятелства бе взето решение да се отложи провеждането на традиционното Вече на родноверите до един по-удобен момент, като се проведе съвещание на тези от родноверите, които намериха начин да дойдат в дунавския град Русе.
 
   ПО-НАТАТЪК..........>>>
COPYRIGHT РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "АТЕНЕЙ" 2001-2005