ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

ЗАВРЪЩАНЕТО НА ЮРИЙ ВЕНЕЛИН

   През месец октомври 2011 година в Москва от печат излезе сборникът „Истоки Руси и славянства” със съчинения на знаменития историк от ХІХ век и български народозащитник – Юрий Иванович Венелин (1802-1839). Сборникът е съставен под редакцията на проф.Павел Тулаев, (http://tulaev.ru), издавал досега отделни студии на Юрий Венелин.

   Българският интерес към този сборник е свързан с отпечатването на Венелиновия труд „Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном отношении к россиянам„, Москва, 1829. Българското участие в подготовката на това съвременно издание, която продължи няколко години, се състоеше в набиране текста на „Древние и нынешные Болгаре”, както и издирването на български публикации, свързани с тази съдбовна за тогавашните българи книга.

   Установихме обаче, че Юрий Венелин е издаван в България след Освобождението само през 1942 година по повод неговата 140-а годишнина от рождението му (Юрий Венелин е роден на 22 април 1802г.). Тук иде реч за едно издание – сборник от Венелинови студии и писма, под редакцията и съставителството на проф. Петър Динеков. Интересуващият ни труд на Юрий Венелин „Древние и нынешние Болгаре” е представен в сборника на проф.Динеков само с Първата му част.

   В резултат на работата над този исторически труд се убедихме, че Юрий Венелин е не само историк от световна величина, но също така велик писател и философ на историята. За него няма малки и големи, по-значими и по-малко значими народи. Затова всеки един народ той го изписва с главна буква. Ние българите 40 години след неговата смърт (26 март 1839г.) започваме наново да градим своя държава.

   С парите на български дарители от различни краища на нашата страна през 1841 година в Москва е издаден посмъртно Венелиновият труд „Древние и нынешные Словене”, който се приема за Том ІІ и продължение на придобилото вече сред българските интелигенти огромна слава и почит съчинение „Древние и нынешние Болгаре” (1829 г.).

   Юрий Венелин за пръв път в литературата въвежда понятието „Словения”. Затова пък словенците, които според Ганчо Ценов са „най-сродното с българите славянско племе”, се сдобиват със собствена държава 153 години след преждевременната смърт на Юрий Венелин. Тези факти говорят сами по себе си – Юрий Венелин, занимавайки се така успешно с миналото на българи и словенци, е съумял да прозре потенциала и бъдещето им.

   Във връзка с 210-ата годишнина от рождението на Юрий Венелин и по случай Деня на Българската и славянска култура – 24 май, в България на приятелско посещение ще ни гостува проф.Павел Тулаев, който ще представи не само трудовете на Юрий Венелин, но и други трудове върху славянската история и славяноведение.
 

Презентациите са както следва:

Презентациите са както следва: в Шумен – на 19 май;
в София – на 23 май, в Габрово – 21, в Варна – 28 май

За контакти: д-р Стефан Серафимов – тел. 0896472707;
инж. Антон Рачев – тел. 0897866245
. е-маил: antonrachev@yandex.ru
 

Павел Тулаев о Юрии Венелине:
http://video.yandex.ru/users/ircrlimakov/view/11/

 


 

ПО БОЛГАРИИ С ВЕНЕЛИНЫМ
Путевой очерк Павла Тулаева о поездке 18-29 мая 2012 года.

   Болгария – прекрасная страна с глубокими родовыми корнями и древней историей. Она расположена на юго-востоке Балканского п-ва, на торговом пути между Азией и Европой, и сочетает в своем культурном наследии сокровища нескольких цивилизаций: фракийской, чье декоративное золото по изяществу сопоставимо с эллинским и скифским; славянской, чей фольклор сохранил архаику еще дохристианской эпохи; степных воинов, пришедших на Балканы с Волги и Дона во главе с вождями семейства Дуло; наконец, православного Болгарского царства, которое в годы своего наибольшего могущества простиралось от Дуная до Эгейского и Адриатического морей. Этот благодатный край славится красотою пологих гор и долин, обилием солнечных дней и «золотыми песками» морского побережья, но прежде всего, радушием добрых и гостеприимных хозяев.

   Далее……………………>>>

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005