ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

РУСИЯ И ЕВРОПА В УСЛОВИЯТА
НА ЧЕТВЪРТА СВЕТОВНА ВОЙНА

   Скъпи съратници и приятели,

   приемете моята сърдечна благодарност за участието Ви в международната конференция БЪДЕЩЕТО НА БЕЛИЯ СВЯТ, за Вашите силни и съдържателни доклади. Приемете също така моите поздравления във връзка с нашия общ успех. Именно благодарение на Вас - герои на съвремието - ние днес удържахме поредна победа в нашата продължителна, драматична борба за Правда, Вяра, Справедливост, Раса и по-добро Бъдеще.

   Нашата днешна конференция - това е една очевидна демонстрация на новото Велико Завръщане към свещените корени и фундаменталните ценности. Ние заедно потвърдихме възраждането на изконно Европейския и светия Руски дух.

   Ние не просто се опитваме да се върнем назад заради едната формална възстановка на славното минало. Ние сме наясно, че едно механистично завръщане към старите традиции и митове в техния архаичен вид е недостатъчно за този нов век. Повече никога няма да има нова Елада, Трети Рим, Четвърти Райх или пък още един Съветски Съюз.

 
Новата Епоха

   Ние навлизаме в абсолютно нов епоха, качествено ново време и пространство. Някои мислители я наричат Крита-Юга, Новият Ренесанс, Новият Век или пък Постхристиянска ера. Ние живеем в удивително нов свят с нови закони, идеали и илюзии. Ежедневно се сблъскваме с предизвикателствата на ХХІ-ви век. Налага ни се да разрешаваме проблеми на съвременната наука и техника, на текущата икономика и политика, на обновяващи се религии и съвременна естетика.

   Добрите стари правила на Християнската и Комунистическа епоха не действат. Сладкият Исус не спасява. Комунизмът е минало. Фашизмът стана старомоден.

   Нордическа Германия е заселвана с турци. Красивата Франция в расово отношение напомня на Африка. Монголоидна Япония я наричат днес Запад, а нашата Бяла Рус е атакувана от така наречения "Северо-атлантически военен договор".

   Великата Америка - мечта на милиони европейски бежанци и имигранти, която някога е била свободна, бяла и достойна, се превърна в агресивен държавен терорист, корумпиран полицай №1, защитница на масонската власт и световния ционизъм, на расовото смешение и човешката дегенерация.

   Вместо Червен Съветски Съюз с неговия ГУЛАГ, ние днес имаме една нова бяла Русия, надежда на героите, борещи се за раса и бъдеще от целия свят. Как се случи всичко това? Как е възможно да се обясни този парадокс?

 
Русия - това е нещо повече от страна

   Русия - това е нещо повече от страна. Тя е наричана "Святата Рус", "Московското царство", "Руската империя", "Съветския Съюз", и необръщайки внимание на тези премени, и досега тя носи в себе си едно особено качество. Нейното свещено Бяло тяло запазва породата, паметта и духа на нашата раса. Бидейки разположена в самия център на континента Евразия, Русия бе, е и ще бъде най-голямата европейска страна, защищаваща Запада от монголо-татарските и тюркските орди.

   Формално тя може да бъде назована като постевропейска, подобно на САЩ или Канада, защото ние сме законните наследници на белите колонизатори и културтрегери. Благодарение на нашата раса, език, традиции и култура, ние си оставаме европейци, абстрахирайки се от всички драми през ХХ-ти век.

   Хора от руски произход образуват генетическата основа на нашата велика нация, ядро и хребет на нашата държава. Ако не са руснаците, то цяла Евразия и Сибир да са вече отдавна завзети от китайците и мюсюлманите. Русия по старому се явява център на Бялата съпротива срещу пришълците от Кавказ и азиатския Изток.

   Затова аз предлагам проекта на Гийом Фей да се преименува от "Евросибир" в "Еврорусия". По този начин, реалният исторически и юридически субект (Русия) не ще бъде подменен с географското пространство под наименованието "Сибир". Настъпва логическа смяна на геополитическия възглед с етнополитически.

   За съжаление, руският народ стана днес разделена нация, подобно на германците след края на Втората световна война. Самият исторически център Русия е разбит на три големи части: Велика Русия, Бяла Рус, Рус-Украина, където някога се намираше центърът на Мала Русия. Проектът Еврорусия може да спомогне за съединяването на трите Русии по нови пътища и на ново равнище.

   Русия е длъжна да бъде силна национална държава в границите на славянската част на старата империя. Руснаците са над 80% от нашето сегашно население, затова никаква "мултикултура" не е нужна на нашата хомогенна нация. Другите арийски и бели народи могат да бъдат наши съюзници в борбата против генетическата и културната деградация. Ето защо ние подкрепяме опитите на нашите приятели да построят континенталната ос Москва-Берлин-Париж и панарийския блок от Испания до Индия. Става съвсем очевидно, че НАТО изживява сетнините си и ни е нужна алтернатива- един нов военен и политически блок на белите народи.

   След победата в 1945-та и дългият период на съветска окупация на ГДР (древни славянски земи), нашето правителство позволи на Германия отново да се обедини през 1990-та. Това бе един жест на добра воля, огромен подарък за немците и невиждана политическа отстъпка. По същия начин и европейците са длъжни да проумеят нашите съвременни проблеми.

 
Четвъртата световна война

   Нашата алтернатива се развива в контекста на Четвъртата световна война. Втората световна война между Третия Райх и Съветския Съюз всъщност бе реализация на заговора между Чърчил и Рузвелт. Изучавайки трудовете на Антъни Сътън, ние можем също така да добавим, че този план е осъществяван от тайния орден "Череп и Кости", дългите пипала на който проникнаха в Европа още през Първата световна война.

   Така наречената "студена война" приключи преди десетина години, а Съветския Съюз отдавна вече не съществува. Той бе разрушен. Комунизмът като международно движение бе изместен в периферията на политическия живот. Днешна Русия - това далеч не е социалистическо общество, доколкото държавата е контролирана от капиталистическата олигархия.

   След натовските бомбардировки на Белград през 1999 година и терористическата диверсия на 11 септември 2001 година настъпи нова епоха. Вие може да я наречете Четвърта световна война или просто нова световна война.

   Тук е важно да подчертая, че това е война от ново поколение, а не поредния въоръжен конфликт от стар тип. В качество на субекти на войната днес се явяват не държави или нации, а транснационални корпорации (ТНК) - банки, промишлени корпорации, шоу- и порнобизнес. Тази война се води с качествено различни средства - завладяване на умовете, високи технологии, биополитика и наркотици. Чрез средствата за масова информация (СМИ) се провежда оглупяване, програмиране и зомбиране на хората. Аз наричам това "Сладка война" или "Златна клетка".

   Ислямският тероризъм - също е един от факторите в глобалния военно-политически сценарий. Мюсюлманската експанзия винаги е била опасност за Русия и Европа въобще. В Средните векове ислямският свят обкръжи белите нации с гигантски полумесец. Особеното в съвременната ситуация се състои в това, че НАТО и другите глобалисти провокират ислямските атаки с цел да дестабилизират живота на европейците. Аз съм сигурен, че войната в Чечня и новата афганистанска криза са били щателно планирани от задокеански стратези. Активността на НАТО в Централна Азия може да докара голяма война в центъра на нашия континент(Евразия, бел.на прев.), което е особено опасно. В тази ситуация ролята на руската армия става изключително важна. Днес безопасността на Европа зависи от нашите бели воини, така, както бе навремето в периода на антитурския военно-политически съюз.

   Войната против исляма ще се проточи още много. Никак не ще бъде лесно да се превърнат мюсюлманите в християни и азиатците в европейци. Ето защо ние се основаваме на нашето арийско наследие. То ще ни помогне да противостоим на ислямската агресия от Югоизток.

 
Синергия

   Какво да правим тогава? Да живеем в изолация един от друг или да избягаме високо в някоя планина? Или, може би да построим ново общество и държава? Имаме ли право да мечтаем за нова империя - синтез между Третия Рим, Третия Райх и СССР, или пък да се ограничим със създаването на интернет-страници заради единия обмен на информация от различни страни?

   Ние сме длъжни да се трудим и да се борим заедно заради Новата Дясна алтернатива на съвременната дегенерация. Ние сме длъжни щателно да изучаваме опита на античността и средновековието, възстановявайки традициите и организирайки народни фестивали, издавайки книги, списания, вестници. Ние ще продължаваме да обединяваме приятелски интернет-ресурси, начиная с многоезичния портал http://ateney.ru.

   Вие може да наречете това Бяла или Арийска Революция, но моля, винаги поставяйте акценти върху положителните страни на нашето движение. Нека не повтаряме грешките на ХХ-ти век. И дайте да започнем със самите себе си. Да бъдем мъдри, образовани и силни. Да оставим невежеството на глупаците и профаните. Да бъдем отговорни за своята нация, за нашата раса и за нашето общо наследство.

   В този случай тук става дума не за някакъв нов империализъм. Напротив, нужна ни е динамична синергия или синархия (автономна съпротива), която да стане реална алтернатива на пронатовския Европейски съюз на първо време.

   Центърът на света се измества на Изток. Нека това не бъде Китай или Централна Азия. Кой ще оглави това гигантско съобщество в Евразия, ако процентът на бялото население така рязко намалява с приближаването на Тихия океан? Кой ще колонизира гигантските простори на Сибир, Азия и Далечния Изток? Ако ние ще следваме принципа "почвата преди кръвта", то може още днес да се сдадем в плен на азиатците, китайците и мюсюлманите, чиято експанзия в Европа е очевиден факт. И така, на нас Евразия не ни е нужна (като смес от Азия и Европа) вместо нашата Русия. Ние провъзгласяваме основополагащият принцип - "кръвта преди почвата". Биополитиката преди геополитиката.

 
Бъдещето на Белия свят

   Съвременният свят, въпреки всички технически достижения, се люшка в ад. Нашата божествена раса е заразена с либерални идеи и примитивно потребителство. Тя се изражда и измира. Включете телевизора, влезте в Интернет, послушайте поп-музика. Какво ни обкръжава? Тъпи шоу-програми и непрестанна реклама за милиони пасивни зрители. На транснационалния капитал ние сме нужни единствено като потребители. Вие сте задължени да купувате, да плащате и да скимтите от щастие. Вие сте в златната клетка на сладкия ГУЛАГ.

   Жителите на Азия, Африка и Латинска Америка следват своите религиозни традиции и увеличават своето население. Белият свят прави пари, развлича се и измира.

   Държавният тероризъм не решава трупащите се проблеми. Нуждаем се от едно по-различно решение. Бялата революция ни е необходима като качествено нова парадигма и алтернатива на съществуващия вампиризъм. Нуждаем се от генетически пробив, културно възраждане и политическа организация. Нашата мечта - това е един съюз от Бели нации, нов военен блок, нов международен пакт или дори конфедерация. Разбира се, не от раз, не за един ден, но по пътя на реалното и прагматичното действие.

   Ние знаем за това, че съществува глобална опозиция на съвременния "сладък ГУЛАГ". Съществуват много форми на организирана и автономна съпротива. Ние самите сме част от тази световна реконкиста. Нашата борба - това е образът на нашия живот, нашият път към Свободата, Достойнството и Честта.

   И въпреки всичко, сега това е недостатъчно за нашата Победа. Покрай локалната съпротива и всеобщата опозиция на дегенеративните сили ние сме длъжни да предложим своята конструктивна алтернатива. Затова се и събрахме в Москва. Нека нашата конференция БЪДЕЩЕТО НА БЕЛИЯ СВЯТ стане важна крачка в изграждането на нашия общ дом, нашето ново свещено Отечество.

   Това ще бъде нашата жертва на Родните ни Богове и Предци. Това ще бъде нашата собствена Победа в съвременната световна война.

Москва, 09.06.2006 год.

Преведе от руски: Антон РАЧЕВ

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005