ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

РАВНОСМЕТКА ОТ СЪВЕЩАНИЕТО НА РОДНОВЕРИТЕ В РУСЕ, БЪЛГАРИЯ

   1. Съгласно решението на Петото Родово Славянско Вече в Белград (Сърбия), поредното Вече на родноверите бе подготвяно през 2008 година от нашия сподвижник Антон Рачев в град Русе, България. Едновременно с това, обаче, по ред причини много родновери не смогнаха да посетят България и затова изпратиха писмени приветствия и доклади. Предвид тези обстоятелства бе взето решение да се отложи провеждането на традиционното Вече на родноверите до един по-удобен момент, като се проведе съвещание на тези от родноверите, които намериха начин да дойдат в дунавския град Русе.

   2. Съвещанието се откри в утрото на 02 август 2008 година с обряд в прослава на Родните Богове на брега на свещения Дунав, който се изпълни от Старейшината на Съюза на Венедите - Виктор Федосов-Велемир, заедно с родновери от България и Русия.

   3. След изпълнението на обряда Павел Тулаев - Буян, издател на вестника на родовото Славянско Вече СЛАВА, както и на руското международно списание АТЕНЕЙ, извести присъстващите за това, какво е било свършено в изпълнение на решенията от предидущата среща в Белград, Сърбия. Той представи на участниците в съвещанието вестник СЛАВА! №5, посветен на Сърбия. Разказа как са представени резултатите от Вечето на сайта на http://ateney.ru и как е осъществена реконструкцията на интернет-портала РОДОВЕД. Павел Тулаев предложи да се обсъди на следващото ВЕЧЕ неголямата по обем (18 тезиса на една страница), но изключително важна за съвременните родновери публикация "Руско-Славянско Родноверие" на влъхвата Велеслав от Русия.

   4. Антон Рачев сподели с участниците в съвещанието новостите и проблемите по подготовката на конференцията на славяните-родновери в България. Възползвайки се от обстоятелствата, не много време преди провеждането на тази среща, той взе решение да организира и проведе в град Русе българо-руски семинар в рамките на официално обявената "година на Русия в България". Избрани материали от този семинар ще бъдат публикувани на български и руски езици.

   5. Въпросът за датата и мястото на провеждане на следващото родово Славянско Вече остана открит. Беше предложено да се осъществи контакт със словенския родновер Матяш Анжур, за да се проучат възможностите за организиране на поредната конференция на родновери в град Кобарид (Словения) през лятото или есинта на 2009 година.

   6. Участниците в съвещанието настоятелно молят всички, които имат намерение да дойдат на следващото Вече и славянската конференция, да изпратят своите заявки колкото е възможно по-рано на следния електронен адрес: boujan@yandex.ru, но не по-късно от месец май 2009 година, за да се организира и проведе една плодотворна родноверческа среща.

   7. Като завършек на съвещанието на Антон Рачев бе връчен от Павел Тулаев паметен подарък - албумът "Родните богове в творчеството на славянските художници" (М. СЛАВА!, 2008), който се явява един краен резултат от съвместната дейност между Павел Тулаев и Галина Лозко (влъхвиня Зореслава)

Обсъдено и прието в град Русе, България на 02 август 2008 година

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005