ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

РУСКИЯТ ГОДИШНИК "СЛАВА" -
ЕДИН БРОЙ, ПОСВЕТЕН НА БЪЛГАРИЯ

   Международното руско списание СЛАВА е годишник на Родовото Славянско Вече, учредено в Киев през 2003 година. Само по себе си Вече е един духовен концептуален център на източноевропейски мислители и обществени дейци, който възникна като алтернатива на Всемирния Конгрес на Етническите Религии (WCER). Тази алтернатива бе необходима, тъй като WCER се основава и до днес върху принципа за равенство на народите. Родовото Славянско Вече не споделя този принцип, а принципа на йерархията: семейство - род - етнос - народ - семейство народи - раса (по Павел Тулаев).

   Освен в Киев (Украйна) през 2003г., Родовото Славянско Вече проведе свои съвещания в: Кобрин (Беларус) през 2004г., Калуга (Русия) през 2005г., Щецин (Полша) през 2006г., Белград (Сърбия) през 2007г., Русе (България) през 2008г. и замъка Струга (Словения) през настоящата 2009-та.

   Във връзка с годината на България в Русия - 2009, брой 6-ти на списанието СЛАВА (Москва, 2009, 28 стр.) бе посветен на България и българо-руските отношения.

   Брой VІ съдържа:

   - Отчети за: състоялия се в град Русе руско-български семинар през август 2008г.; проведеното съвещание на родновери от България и Русия; извършения старовремски обряд на брега на река Дунав в прослава на Родните Богове.

   - В обзора "Встреча на Дунае" русенският народовед Антон Рачев пише за проведените срещи, разговори, както и хроника на събитията.

   - Редом с обзора на А.Рачев в списанието е поместена и концептуалната му статия "Идейни предпоставки за Велика Европа"(на руски език).

   - Изцяло е публикуван докладът на Павел Тулаев пред българо-руския семинар в Русе под заглавие "Дунавска Рус" (също на руски), илюстрован с карти и фотоси.

   - Студията на руския изследовател от Краснодар Валерий Барсуков под заглавие "Народният епос за преселенията на славяните" е посветена на легендарния учен от ХІХ век Стефан Веркович.

   - В изследването "Кто же такие болгары?" руският философ Анатолий Михайлович Иванов представя своя възглед за произхода на българите.

   В традиционния раздел за книжни оценки са включени за преглед следните заглавия:

   - "Болгарское мировозрение и судьба славянства" от българския национален идеолог Найден Шейтанов (М.2009).

   - "Родные Боги в творчестве славянских художников" (художествен албум и енциклопедия) от Павел Тулаев и Галина Лозко (М.2008).

   - "Сокровища булгарского народа" от проф.Юрий Бегунов (С.П.,2008).

   - "Пробуждение" от българския философ Янко Янев (М.2007).

   - "В грядущее глядим мы сквозь былое" от руския историк Золотарьов В.А. (М.1997).

   В броя са поместени също така и рецензии на следните периодични издания:

   - списанието СЛАВА №5, посветено на Сърбия и Родовото Славянско Вече, проведено в Белград през 2007 година.

   - санкт-петербургският концептуален журнал ВОЛХ №1.

   - придобилият вече световна известност руски международен журнал АТЕНЕЙ №№ 9-10.

   След разпада на Съветския Съюз в края на ХХ век се разкриха много нови полета за недирижирано сътрудничество между руси и българи. Ние вярваме, че българо-руските отношения могат да получат едно по-нататъшно благоприятно развитие.
 

   Представителство на Родовото Славянско Вече в България

   Русе 7006 п.к.1
 

   http://ateney.ru/indexrus.htm

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005