ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

БОЖЕСТВЕНАТА КРАСОТА ВЪ ВАШИЯ ДОМ

   Радваме се да приветствуваме посетителите на арт-галерия АТЕНЕЙ http://ateney.ru/art/, където всеки един желаещ може да се наслаждава на произведения на изкуството от съвременни художници, безплатно да си тегли образци от картини и рисунки, да си поръчва репродукции от високо качество на хартия или върху платно и даже да се снабдява с оригинални шедьоври. На ценителите на изкуството ние можем да съдействаме в съставянето на колекции за в къщи или на работното място. Ценова листа ще ви пратим, ако заявите това на електронна поща: ateney@yandex.ru.

   Надяваме се вече да знаете нещо за нашия международен журнал, посветен на Богинята на мъдростта – Атина, както и да имате що-годе представа какво е това АТЕНЕЙ? Тогава новият ни художествен проект ще бъде една допълнителна възможност за разширяване на Вашите знания и възможности.

   В юношеските си години самият аз мечтаех да стана художник. Във всяка една свободна минута безсъзнателно се предавах на страстта си да рисувам, изобразявайки романтични сюжети, пейзажи, натюрморти, портрети на близки хора и копия на картини от класиците. Всеки свободен ден посещавах, я Музея на изобразителните изкуства по името на Пушкин, я Третяковката, я някоя поредна художествена изложба. Честите ми посещения в Северната столица (Санкт Петербург, бел. на прев.) бяха съпроводени от обезателни екскурзии из Ермитажа и Руския музей. От картините на любимите ми тогава художници-импресионисти можех по памет да посоча всяка една в коя зала се намира.

   Мои собствени творби и художествени експерименти, изложени на личния ми сайт: http://tulaev.ru, оценявам като скромни и затова не съм ги включил в Галерията, но все пак те дават някаква представа за моите творчески пристрастия през младежките ми години.

   Когато вече в една по-зряла възраст се заех сериозно с изучаване на древните традиции, то непроизволно се задържах върху всяко едно изображение на Богове и символически антични сюжети, осмисляйки ги от естетическа и от съдържателна гледна точка. Постепенно се натрупа тематичен архив. От година на година мен ме посещаваше все по-често една и съща мисъл: защо ли в многобройните издания по изкуство господствуват западни автори, а нашето много по-богато славянско наследство си остава разпиляно и полузабравено? По изключение държавни издателства представяха такива майстори като Рьорих, Билибин, Врубел, чието творчество се разпространяваше поотделно.

   Друг един стимул станаха личните ми запознанства с художници от моето поколение. Когато наченах да издавам списанието НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ, а по-късно и АТЕНЕЙ, към мен започнаха да се обръщат с творчески предложения автори не само на статии, но и на произведения на изобразителното изкуство. Сред тях бяха родновери, дълбоко разумяващи сакралната същност на Божествените образи, макар и по качество техните работи да бяха често любителски. По този начин, издателският портфейл способстваше за попълване и на художествения ми архив.

   Силен творчески заряд получих след запознанството ми със създателя на Музея по името на Константин Василиев –известен наш съвременник (Константин Алексеевич Василиев (1942-1976) е легендарен руски художник, останал в историята със знаменити творби на митологически и исторически теми. Правил е изложби и в България, http://www.mmkv.org/, бел. на прев.). Откриването на този гениален майстор и близкото ми запознаване с неговото художествено наследие стана жалон по пътя ми към осмислянето на Родния свят.

   И по-нататък, провеждайки своите презентации на журнала АТЕНЕЙ, ние винаги се старахме да привлечем талантливи люде: поети, музиканти, художници, фотографи, така щото да придадем на нашите творчески вечери един естетически рисунък. И когато най-сетне редакцията на АТЕНЕЙ взе решение да устрои една презентация в Киев, Украйна, то възникна въпроса: какво да се показва още на нашите читатели, освен самите броеве от списанието, което издаваме? След известни размишления и събеседвания бе решено да прокараме една изложба с репродукции на художници-езичници под надслов: ВЪЗВРЪЩАНЕТО НА БОГОВЕТЕ.

   С помощта на московския дизайнер Орей (Андрей Дорожкин) нашите картини бяха увеличени до изложбения формат А2, поместени в рамки и каталогизирани. За пътуването до Киев бе сформирана една неголяма делегация, в която се включи също така и гениалният поет на нордизма – Сергей Яшин (http://eguinox88.livejournal.com/).

   В Киев голяма помощ ни оказа етнологът-религиовед Галина Сергеевна Лозко (Влъхвиня Зореслава, http://www.svaroh.info/). Тя не само подготви удобно за презентация помещение в Украинския център за духовна култура – актова зала и два хола за изложби, но освен това покани цвета на местната интелигенция. На изложбата, открита на 11 май 2003 година, бяха представени избрани работи на автори от списанията НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ и АТЕНЕЙ: Гуселников, Пингачьов, Пресняков, Черкасов и други. Картините предизвикаха небивал интерес у зрителите, а знаменитият украински художник Виктор Крижановски изказа слова на сърдечна благодарност.

   В списание АТЕНЕЙ, брой 5-ти, бе публикуван един творчески отчет за презентацията в Киев. Броят бе подплатен с цветни гланцирани илюстрации на миниатюри с изображения на Сварог, Род, Лада, Велес, Перун, Дажбог, които бяха представени на изложбата. Все пак и това бе явно недостатъчно.

   През това време при мен се насъбра богата колекция от репродукции и електронни копия със старинни езически сюжети. Едва тогава възникна замисълът да се състави албум, посветен на Родните Богове. Разбира се, и преди са излизали великолепни издания като това на Ю.М.Медведев, авторски албуми като тия на А.Гуселников и М.Пресняков, отделни репродукции на Крижановски и други украински художници. В същото време имаше нужда от едно обобщено осмисляне на това направление в живописта като цялостно културно явление.

   Тази трудновата задача все пак бе изпълнена в рамките на проектирания художествен албум под заглавие “Родните Богове в творчеството на славянските художници”(Москва, изд.”СЛАВА!”, 2008.-240 стр.) в тази книга за пръв път бяха събрани на едно място 230 репродукции на съвременни славянски художници, посветени на митологията и свещените стари традиции. Изданието започва с едно мое изследване върху езическите образи в изобразителното изкуство още от времето на древната Рус, та чак до ХХІ век. В основната част на албума е представена колекция от работи на Андрей ДОРОЖКИН (Орей), Иля ЧЕРКАСОВ (Велеслав), Андрей ГУСЕЛНИКОВ, Владимир ПИНГАЧЬОВ, Александра ДВИНЯНИНОВА, Виктор ПРУС, Виталий МИТЧЕНКО, Пьотр КАЧАЛАБА, Татяна ЯГОДКИНА, Максимилиян ПРЕСНЯКОВ и др., от Русия и Украйна. Непосредно след колекцията от цветни репродукции в албума е поместен енциклопедичен речник от 94 статии, изготвени от Галина Лозко и мен относно представените в колекцията Божества. Албумът "Родните Богове" завършва с очерк за историята по съставянето му. Изданието е на руски език и засега няма аналози. Бидейки уникално, както по съдържание, така и от естетическо гледище, то е насочено към широки кръгове от ценители на прекрасното, не само в славянските страни, но и по целия свят. http://antonrachev.narod.ru/Bogowe.html.

   За презентациите на албума в Москва, Санкт Петербург, Париж (отделно по този повод бе представена постановката ПАРАДЪТ НА БОГИНИТЕ), може да прочетете на страницата: http://ateney.ru/albom.htm.

   Без всякакво преувеличение може да се каже, че появата на нашия албум стана забележително явление в културата, той предизвика вълна от отзиви на благодарност и възхищение. Като пример, само, мога да посоча един фрагмент от писмо на участничка в нашия проект:
 

   “Павел Владимирович! Още веднъж желая да Ви изкажа благодарност за презентацията на албума в Петербург. Аз внимателно прегледах албума, за мен бе важно да видя какво правят художниците – мои съвременници. Това е едно много значимо издание, тъй като нищо подобно до този момент не е правено. И това безспорно е началото на възраждането за руското изкуство, за което възраждане у нас копнееха душите ни десетилетия наред.

   С дълбоко уважение: Александра Двинянинова”
 

   Важното тук е да се разбере, че представените от нас автори – това не са някакви чудаци-самотници; тяхното творчеството им не е случайност, не е епизод, а едно напълно закономерно явление в духовния ни и естетически живот, насочено към възраждане на родните извори и архетипи. Взети заедно, те образуват самостоятелно направление, което тепърва предстои да се осмисля и оценява.

   Създаването на арт-галерията АТЕНЕЙ е закономерна крачка по пътя на формирането на една съвременна школа по славяно-арийско изкуство. Разни художници, повлияни, може би, от духа на времето, почнаха сами да създават нови произведения, даги предлагат за обнародване и за изложби. Наши читатели, приятели и познати се поинтересуваха: не е ли възможно, освен албума, да се сдобият с отделни репродукции на художествени произведения, техни оригинали или пък авторови копия?

   Чак тогава се реших да представя част от моята колекция в интернета. Тук редом до такива майстори от световна величина като Андрей Клименко и Борис Олшански, са представени и по-малко известни, но също така много талантливи автори.
 

   Заповядайте при нас на гости! Поканете тук и свои приятели!

   Божествената красота в дома Ви – нима не е това, за което сте мечтали? Арт-галерията АТЕНЕЙ ще се разширява, а може би, редом с нея, и Вашата лична колекция?

   С най-добри пожелания, оставам Ваш:
   Павел Владимирович Тулаев
 

   Преведе от руски: Антон Рачев, Руссе, България, септември 2009 година

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005