ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

СЪВЕЩАНИЕ НА СЛАВЯНИТЕ-РОДНОВЕРИ В БЕЛГРАД

   Родовото Славянско ВЕЧЕ като едно международно Всеславянско съвещание на влъхви, жреци и мислители от Родната Вяра за пръв път се състоя в Киев, Украина през 2003 година по инициатива на Галина ЛОЗКО (ЗОРЕСЛАВА) - Глава на Обединените Родновери на Украина и главния редактор на международното руско списание "АТЕНЕЙ" ТУЛАЕВ (БУЯН) от Русия. Следващите ВЕЧЕ-та преминаха на олимпийски принцип както следва: в Белорусия(2004), в Русия(2005), в Полша(2006).

   Със сръбските родновери бе осъществен контакт по време на Първата международна научно-практическа конференция "Родната Вяра - духовна същност на славяните" през 2005 година в Киев. Александра Маринкович ОБРОВСКА, изследовател на националната идея в сръбското народно наследство, още от самото начало се прояви като активен деятел на сръбското и международното славянско движение, наш сподвижник и надежден съратник.

   На фестивала "Ноч Купала" в Щецинския замък (Полша), състоял се в края на Четвъртото Родово Славянско Вече (2006) Организационният комитет влезе в контакт със симпатизанти на Родната Вяра от Сърбия - основателите на сръбското Ателие-Галерия ПИГОЗА. Там беше обсъден въпросът за провеждането на следващото Родово Славянско ВЕЧЕ в Сърбия, като по този начин се разшири нашият общ кръг от единомишленици.

   Поредната славянска среща на ратуващите за съхраняване на своята национална идентичност се състоя в Белград, Сърбия на 08-09 септември 2007 година. Тя започна с международна научна конференция за славянското наследство, организирана от екологическо-етнологичния културен център СФЕРА в зданието на Съюза на писателите на Сърбия на ул."Французка" №7. На конференцията присъствуваха повече от стотина души.

   На 09 септември 2007 година в сградата на книжното издателство на Никола Пашич се състоя Петото Родово Славянско ВЕЧЕ, в което взеха участие 16 лидери-родновери от осем страни. ВЕЧЕ-то координираха Ждислав СЛОВИНСКИЙ (Полша) и Александра ОБРОВСКА(Сърбия). Вече стана традиция славянското ВЕЧЕ да започва с прославяне на Родните Богове на езиците на всички участници. Този път звучаха молитви на украински, полски, руски, сръбски, словенски и словашки. С погребален химн от Риг Веда в превод на полски родноверите почетоха паметта на неотдавна загиналата наша полска съратничка Магда ГОРЕВИЧ. Бяха обсъдени и приети няколко документа, с които ще Ви запознаем по-нататък: http://ateney.ru/rodoved/indexrus.htm.

   За координатор на Шестото Родово Славянско ВЕЧЕ бе определен Антон Радославов РАЧЕВ (antonrachev@yandex.ru), представител на Обществото ДУЛО(България) (http://dulo-bulgaria.narod.ru).

   Петото Родово Славянско ВЕЧЕ приключи с обряд в прослава на Славянския Род и Рожаница, възливане на мед и приношение на хлебна треба във водите на Свещената Славянска река Дунав. Обрядът ръководи и проведе Влъхвиня Зореслава.
 

   Информационен център СВАРОГ
   Списание АТЕНЕЙ
   Общество ДУЛО
 

   Послеслов: С докладите от Конференцията за славянското наследство (Белград, 2007) може да се запознаете, или като посетите сайта СВЕВЛАД (http://svevlad.org.yu), или като си поръчате печатния сборник
   СУНЦЕ - СТАРЕШИНА СЛОВЕНСКОГ НАРОДА
   от Александра ОБРОВСКА на адрес: obrovski@neobee.net
 

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005