ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

РАВНОСМЕТКА НА ПЕТОТО РОДОВО СЛАВЯНСКО ВЕЧЕ

   Петото Родово Славянско ВЕЧЕ се състоя в Белград (Сърбия) на 09 септември 2007 година в зданието на книжното издателство на Никола Пашич. В него взеха участие представители от различни славянски народи: родновери от България, Полша, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Украина и САЩ. Те се събраха на Пето Родово Славянско ВЕЧЕ с цел:

   - да се обменят знания и нови публикации, с оглед достиженията на Международната конференция за славянското наследство (Белград, 2007)
   - да се обсъди съвременното състояние и особености на родноверческото движение в славянските страни, а също така в световен мащаб
   - да се укрепи сътрудничеството с вече известни, както и с нови единомишленици
   - да се опознае по-добре живота и дейността на родноверите от Сърбия
   - да се набележат нови форми на сътрудничество между славяните, планове и посоки на развитие на родноверческото движение в бъдеще
   - да се договори мястото и датата на следващото Родово Славянско ВЕЧЕ
   - да се избере координатор на Шестото Родово Славянско ВЕЧЕ

   Петото Родово Славянско ВЕЧЕ бе координирано от Ждислав СЛОВИНСКИЙ(Полша) и Александра ОБРОВСКА (Сърбия). В него взеха участие 16 лидери-родновери от осем страни, които представляваха следните организации:

   - Община РОДЗИМА ВЯРА, Институт ПРАВИ, Издателство ТОПОРЕЛ (Полша);
   - Съюз на Венедите, Руското международно списание АТЕНЕЙ (Русия);
   - Религиозен център на Обединените Родновери на Украйна, Община ПРАВОСЛАВИЕ (Киев), списанието СВАРОГ (Украйна);
   - Информационен център СВЕВЛАД (Сърбия);
   - Община СВЕТОВИД (Словения);
   - Община КРУГ ПЕРУНА (Словакия);
   - Община СЛОВЕНСТВО (САЩ);
   - Общество ДУЛО (България).

   Участниците във ВЕЧЕ-то откриха срещата с тържествени молитви в прослава на Родните Богове на сръбски, полски, руски, украински, словашки и словенски езици.

   Белградското ВЕЧЕ приключи със свещен обряд на Дунава в прослава на славянския РОД и Рожница.
 

ПЕТОТО РОДОВО СЛАВЯНСКО ВЕЧЕ УСТАНОВИ:

   1. Славянското движение на родноверите става вече реален исторически факт. Към него ежегодно се приобщават все по-голямо число съратници и симпатизанти. Това е свидетелство за разширяването на нашата информационна сфера и популярността на етнорелигиозното сред национално осъзнатите люде. Успоредно с това, обаче, ни се налага да преодоляваме съпротивата и инерцията на официални държавни нива, както и в средствата за масово осведомяване.

   2. Родовото Славянско ВЕЧЕ в своята по-нататъшна дейност ще се ръководи от Устава си приет на Четвъртото ВЕЧЕ в Щецин (Полша, 2006) и допълнен на Петото ВЕЧЕ в Белград (Сърбия, 2007). Той е основан върху традиционната структурно-организационна концепция на формите на жизнена действеност, на принципите на арийската йерархия и съсловното устройство на живота.

   3. Родовото Славянско ВЕЧЕ е трябва да стане духовен концептуален център, генератор на идеи за Възраждането на собствените славянски етнорелигиозни и културни ценности, а националните общини на родноверите по места ще осъществяват практическа дейност в обществото, съгласно традициите на своите народи.

   4. Осъзнавайки своята лична отговорност за съдбата на Родната Славянска Вяра и съхраняването на нейните изначални основи, а също така с цел да се предотврати профанизирането на Родната Вяра, нейното опростяване и десакрализация, ний съзнателно се разграничаваме от разни неоезически движения тип "Ню-Ейдж". Това са такива организации като: "Родзимей Костел" (РКП, Полша), РУНВира и Родово Вогнище (Украйна), "Старовери-Инглинги" (Русия), теософската секта на Петър Дънов "Бялото Братство" (България) и други. Те са основани на съвременни митове, далеко са от истинските етнически традиции на славяните, а освен това, са създадени и се използват от центровете по глобализация.
 

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СЕ РЕШИ СЛЕДНОТО:

   1. Да се обнародват документите на Петото Родово Славянско ВЕЧЕ в собствени и достъпни средства за масово осведомяване

   2. Да се възложи на членовете на организационния комитет да издадат по материали на белградското ВЕЧЕ 5-ти брой на вестник СЛАВА на родни славянски езици

   3. Да се реконструира интернет-портала РОДОВЕД, където на всяка страна е предоставена възможност да води страница на собствен електронен ресурс. За обезпечаване на общите взаимовръзки между участници във ВЕЧЕ-то е необходимо да се създадат съответните интерактивни линкове под формата на банери

   4. Да се укрепват и да се разширяват конструктивните връзки с родновери от други славянски страни, близки по дух центрове, организации и родноверчески общини

   5. Да се препоръча за публикуване писмото-обръщение до Правителството на Украйна относно събитията на 19.08.2007 година, в Киев около Музея по история на Украйна (Капището на Сварог), където християни нападнаха родновери, като се стигна до обстрелване на отделни люде от ОРУ

   6. Да се приеме поправка в Устава на Родовото Славянско ВЕЧЕ относно реда за делегиране на главите от делегации на родновери, предложена от Ждислав СЛОВИНСКИЙ (Полша)

   7. Да се приеме за изучаване проекта СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА СЛАВЯНСКАТА РОДНА ВЯРА В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ, предложен от Главата на Обединените Родновери на Украйна - Г.С.ЛОЗКО (Влъхвиня ЗОРЕСЛАВА) в качеството си на една основа за по-нататъшно допълване от други участници, обсъждането и приемането му на идущото ВЕЧЕ

   8. Планира се провеждането на следващото Родово Славянско ВЕЧЕ през 2008 година в град Руссе, България

   9. За координатор на следващия годишен кръг на Родовото Славянско ВЕЧЕ се назначава Антон РАЧЕВ (България). На него се доверява подготовката и провеждането на поредното ВЕЧЕ, а също така и на конференция под надслов СЛАВЯНСТВОТО И ЕВРОПА в началото на август 2008 година. С участието на други членове на Организационния комитет.
 

Организационен комитет на Родовото Славянско ВЕЧЕ
Белград, 9.09.2007 г.

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005