Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100
INFORMATION
 

 
«АТЕНЕЙ» В ГОСТЯХ У СЛАВЯНСКОГО СОЮЗА В ПОЛЬШЕ
 
   После окончания славянской конференции в граде Струга (Словения) наш давний соратник Владимир Рынковский, руководитель партии Славянский Союз «Zwiazek slowianski», пригласил Павла Владимировича Тулаева в Польшу для обмена опытом и укрепления наших международных связей. Приглашение было с благодарностью принято, и наш приезд был приурочен к Славянским Дням и фольклорному фестивалю WESELE, 26-27 сентября (вересня) 2009 года.
   Первые два рабочих дня мы провели в государственном этнографическом музее, организовавшем фольклорный праздник. На фестивале WESELE, посвященном традиционному свадебному обряду, были представлены народные коллективы из Польши, Белоруссии, России, Чехии, Словакии, Болгарии; выставлены работы мастеров из братских стран. Многие участники фестиваля и гости были одеты в этнические костюмы различных стилей и эпох. Из суетной среды современной столицы, с её многолюдными улицами и автомобильными пробками, мы погрузились в сказочную атмосферу народного творчества.
 
   ДАЛЕЕ................................................................>>>
 


 
Uchwały szóstego Rodowego Wiecu Słowian
 
   Wiec odbył się w Zamku Struga (Słowenia powiat Doleński) 9 sierpnia 2009 roku. Uczesticzyło w nim 11 przedstawicieli 6 słowiańskich narodów reprezentujących następujące organizacje: Kościół Rodzima Wiara, Instytut Prawii, Wydawnictwo Toporzeł (Polska), Sojuz Wenedów, Gazeta Jar, Magazyn Wołchw, Rosyjski międzynarodowy magazyn Ateneum (Rosja), Centrum Zrzeszenia Rodzimowierców Ukrainy, Grupa Prawosławie, Magazyn Swaróg (Ukraina), Centrum informacyjne Svevlad (Serbia); Grupa Switowid (Słowenia); Grupa Duło (Bułgaria). Wiec koordynował Maiaż Anżur (Słowenia).
   Uczestnicy Sóstego Rodowego Wiecu Słowian zebrali się aby: Podsumować naszą działaność w ciągu ostatniego roku; Omówić współczesny stan i aktualne problemy ruchu rodzimowierczego w krajach słowiańskich;  Szczgółowo zaznajomić się z życiem i działalnością rodzimowierców Słowenii;  Wymienić się nowymi publikacjai, wiadomościami i osiągnięciami z uwzględnieniem Międzynarodowej konferencji Bóg Trygław - jego znaczenie u Słowian (8 sierpnia 2009 r.. Zamek Struga), w której wzięło udział 21 osób z siedmiu krajów;  Usprawnić współpracę z podobnie myślącmi i współwyznawcami; Wprowadzić nowe formy współpracy Słowian, plany i perspektywy ruchu rodzimowierczego, ustalić strategiczny program rozwoju Rodzimej Wiary w krajach słowiańskich; Ustalić miejsce i czas następnego Rodowego Wiecu Słowian; Wybrać koordynatora Rodowego Wiecu Słowian na następną roczną kadencję.
   Uczestnicy Wiecu otworzyli spotkanie pozdrowieniami Rodzimych Bogów w językach: bułgarskim, polskim, rozyjskim, serbskim, słoweńskim i uraińskim.
   Wiec został zamknięty na wzniesieniu w obok wsi Wisznia Góra k. Nowego Mesta Swiętym obrzędem Dożynki (święto plonów) na sławę Rodzimych Bogów, który prowadziła Wołchwyni Zoresława.
 
   DALEJ................................................................>>>
 


 
Piąty Rodowy Wiec Słowian
i Konferencja o dziedzictwie Słowian
 
   9 września 2007 obradował w Belgradzie V Rodowy Wiec Słowian z udziałem 16 rodzimowieców z 8 krajów. Obrady odbywały się w pomieszczeniach księgarni Wydawnictwa im. Nikoły Pašića (1845 - 1926). Wiec koordynował Zdzisław Słowiński z Polski, a Aleksandra Marynkowić-Obrowski przygotowała go na miejscu.
   Rodowy Wiec Słowian jest wszechsłowiańską naradą wołchwów, żerców i myślicieli rodzimej wiary. Po raz pierwszy odbył się Wiec latem 2003 pod Kijowem z inicjatywy Głowy Zjednoczenia Rodzimowierców Ukrainy Haliny Łozko - wołchwyni Zoresławy i naczelnego redaktora międzynarodowego czsopisma Atenej Pawła Tułajewa z Rosji. Następne Wiece odbywały się zgodnie z olimpijską zasadą kolejno w Białorusi, Rosji i Polsce.
   Otwarcie Wiecu rozpoczęto zwyczajowo sławieniem Rodzimych Bogów w językach uczestników - ukraińskim, polskim, rosyjskim, serbskim, słoweńskim i słowackim. Pogrzebowym hymnem z Rgvedy w polskim przekładzie uczcili zebrani pamięć tragicznie zmarłej wiosną Magdy Górewiczowej z Polski.
   W ciągu obrad podjęto szereg uchwał, które w osobnym dokumencie zostaną przedatawione. Koordynatorem następnego VI Wiecu został Anton Raczew, przedstawiciel bułgarskiej Wspólnoty Duło. Wiec odbędzie się w mieśće Ruse nad Dunajem w Bułgarii na początku śerpńa 2008.
   Po Wiecu odbył się obrzęd sławienia Słowiańskiego Rodu i Rodżanic. Obrzęd spełniła wołchwynia Zoresława składając w wody świętej rzeki Słowian Dunaju trzebę z miodu i chleba.
   8-9 wrześńa odbyła się też w Belgradzie międzynarodowa Koferencja o słowiańskie dźedźictwo, spotkanie Słowian walczących o zachowanie narodowej tożsamośći. Konferencję zorganizował ekologiczno-etnologiczny ośrodek Sfera z Nowego Sadu. Uczestnicy V Wiecu włączyli się szeroko w naradę. Uprzednio przesłali oni referaty, które opublikowano w zbiorze Sunce - stareszyna słowenskog naroda. W konferencji uczestniczyło blisko 100 osób z 9 krajów.
 
   Staszko - Naczelnik RW  


 
Uchwała
Piątego Rodowego Wiecu Słowian
 
   W V Rodowym Wiecu Słowian uczestniczyło 16 rodzimowierców z 8 krajów - przedstawicieli następujących instytucji: Rodzima Wiara, Instytut Prawii i Wydawnictwo Toporzeł z Polski - Staszko Potrzebowski, Zdzisław Słowiński; Ateney - międzynarodowy almanach i Związek Wenedow z Rosji - Paweł Tułajew, Wiktor Fiedosow; Zjednoczenie Rodzimowierców Ukrainy i Gromada Prawsławie z Ukrainy - Halina Łozko; Svevlad, Informacyjny Osrodek z Serbii - Aleksandra Marynkowić-Obrovski; Kruh Peruna ze Słowacji - Matias Šuster; Żupa Svetovid, religijny zbór ze Słowenii  - Matjaż Anżur; Wspólnota Duło z Bułgarii - Anton Raczew; Słowiaństwo, zbór rodzimowierców z USA - Dansław Czyrkow. V Rodowy Wiec Słowian rozpoczęli przedstawiciele krajów uroczystymi modlitwami na Sławę Rodzimych Bogów w ich językach - ukraińskim, polskim, serbskim, rosyjskim, słowackim i słoweńskim. Wiec zakończono świętymi obrzędami Roda i Rodzanic nad Dunajem.
 
   DALEJ................................................................>>>
 


 
Barbara Krygier
Unikalność i znaczenie słowiańskiego kosmizmu
 
   Odniesieniem dla mitu przyszłości może okazać się słowiański kosmizm, zawierający w sobie idee człowieka jako nośnika świadomości kosmicznej i odpowiedzialnego współtwórcy ewolucji Kosmosu. Kosmizm - to jest ta idea na XXI wiek, tylko trzeba ją wydobyć z wypracowanych już, a często zapomnianych tradycji kosmologicznych. Chodzi o to, aby w nowy sposób ją opisać, żeby była zrozumiała i porywająca. Ale, w istocie ona realnie istnieje, zawiera się w słowiańsko-ruskim kosmizmie.
 
   DALEJ................................................................>>>
 

Trzeciego Rodowego Wiecu Słowiańskiego
Wiec odbył się w Kałudze, 
w Rosji 23 kwietnia 2005. r.
 
   My, przedstawiciele słowiańskich narodów, Słowianie Rodzimowiercy, Białorusi, Polski, Rosji i Ukrainy zebraliśmy się na trzeci Rodowy Wiec Słowiański z zamiarem:

  • Przedstawić bilans pracy minionego roku po drugim Rodowym Wiecu Słowiańskim odbytym w Kobryniu na Polesiu, w Białorusi w 2004. r.
  • Ocenić położenie współczesnego słowiańskiego ruchu rodzimowierczego w naszych krajach.
  • Uzgodnić współpracę z nowymi jednomyślicielami
  • Wymienić się doświadczeniami.
  • Wypracować bieżące zadania rozoju ruchu rodzimowierczego, umocnić nowe perspektywy współpracy Słowian.
  • Ocenić działalność rodzimowierczych a też pseudorodzimowierczych organizacji.
  • Wybrać koordynatora Rodowego Wiecu Słowiańskiego na następny rok.
  • Uzgodnić miejsce i przypuszczalną datę następnego Rodowego Wiecu Słowiańskiego.
   Wiec koordynował Wadim Stanisławowicz Kazakow (wolchw Wadim).
 
   DALEJ................................................................>>>
 
NEWS
 

 
   На фольклорном фестивале «Wesele» («Свадьба») в Варшаве один из наших новых знакомых – Вильчин Варжич – подарил нам свежий выпуск издаваемого с его участием журнала «ГНЕЗДО»  (GNIAZDO) №1, 2009. Он целиком посвящён родной традиции. Это современное издание приятно взять в руки: красочная обложка с логотипом, изображающим орлиное гнездо, анонс наиболее важных статей, качественная печать с чёрно-белыми, но весьма ценными иллюстрациями.

 
   ДАЛЕЕ...............>>>
 

 

 
   «ТРИГЛАВ» - один из немногих журналов польских язычников, который продолжает выходить регулярно. Благодаря дружбе с его главным редактором Томашем Щепаньским мы имеем в библиотеке АТЕНЕЯ все новые номера. Русскому читателю новых номеров «ТРИГЛАВА» сразу бросается в глаза, что в метаполитическом журнале польских язычников не уделено внимание Родной Вере в России и Украине, что свидетельствует о явной предвзятости его издателей. Сильнее тот, кто собирает друзей, слышит их голоса, изучает различные мнения, а свою собственную линию - развивает с учётом общего опыта.
 
   ДАЛЕЕ...............>>>
 

 

 
   Один из его выпусков ежеквартального краеведческо-туристического журнала ВЕДРОВЕЦ из западного Поморья (№15, 2005) полностью посвящён славянскому язычеству в Северной Европе. Он открывается обзорной статьёй Игоря Горевича "Славяне и викинги в балтийской общности IX-XI веков". Завершают специальный выпуск очерки о современной деятельности Дружины Града Триглава. Этот боевой союз занимается не только реконструкцией польского язычества, чему он посвятил специальный музей, но также участвует в международных фестивалях викингов, народных праздниках, в съёмках документальных фильмов.
 
   ДАЛЕЕ...............>>>
 


 
СЪЕЗД СЛАВЯНСКОЙ ПАРТИИ
 
   24 февраля в Варшаве состоялся учредительный съезд Польской Славянской политической партии «Славянский Союз». Это уже вторая политическая партия Польши славянского толка. Первая партия Польского национального единства существует около десяти лет. Возглавляет ее известный политический деятель Болеслав Тейковский. Инициатором регистрации новой политической партии выступила молодежь различных общественных организаций.
 
   ДАЛЕЕ...............>>>
 


 
Do Pana Prezydenta i
Rządu Ukrainy
 
   My uczestnicy międzynarodowej Konferencji o słowiańskim dziedzictwie i V Rodowego Wiecu Słowian, odbytych 8-9 września w serbskim Belgradzie, jesteśmyа głęboko zaniepokojeni/ wstrząśnięci wydarzeniami w Ukrainie 19 sierpnia 2007а - napad, pobicie i ostrzelanie rodzimowierców na dziedzińcu Narodowego Muzeum Ukrainy w Kijowie dokonane przez parafian Kaplicy Ukraińskiej Kijowskiej Parafii Moskiewskiego Patriarchatu razem z najętymi pracownikami milicji. W związku z tym oświadczamy:
 
   ДАЛЕЕ...............>>>
 

«Слава» №4
 
   Четвёртый выпуск вестника Родового Славянского Веча «СЛАВА!» выпущен в Киеве одновременно на двух языках - русском и украинском. Он подготовлен и свёрстан Зореславой, Буяном и Еленой Яровой. Польский выпуск находится в состоянии подготовки.
 
   ДАЛЕЕ...............>>>
 

 

 
ПОЛЬСКАЯ «СЛАВА!»
В ИНФОРМАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
СЛАВЯН - РОДНОВЕРОВ
 
   В обоих польских номерах «СЛАВЫ!» нет ни одной публикации о русских язычниках и возрождении Родной Веры в России. Одна из причин этого недоразумения, по-видимому, состоит в том, что поляки мало читают по-русски, хотя имеют наши издания и знают лично наших лидеров. Другая - в отсутствии желания представить славянское язычество в его реальной полноте, ведь русские, наряду с белорусами и украинцами, составляют ядро индоевропейской цивилизации.
 
   ДАЛЕЕ...............>>>
 
COPYRIGHT РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "АТЕНЕЙ" 2001-2005