ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

ZAKLJUČKI ŠESTEGA VSESLOVANSKEGA VEČA

   9. avgusta 2009 se je na gradu Struga (Slovenija – Dolenjska) sestaloVeče. Na Veču je bilo prisotnih 11 predstavnikov šestih slovanskih narodov. Navedeni so predstavljali naslednje organizacije:

   Konfesija »Rodzima wiara«, inštitut «Prava» in založba «Toporzel» iz Poljske; «Sojuz Venedov», časops «Jar», revija «Volh» in ruski mednarodni žurnal «Atenei» iz Rusije; religiozni center «Obščestvo rodnoverov Ukraini», skupnost «Pravoslavie» in revija «Svarog» iz Ukrajine; Informacijske center «Svevlad» iz Srbije; Staroverska župa «Svetovid» in  internetni časopis «Ajdi» iz Slovenije ter skupnost «Dulo» iz Bolgarije. Veče je vodil in koordiniral Matjaž Anžur.

   Udeleženci šestega vseslovanskega Veča so se zbrali zaradi naslednjih ciljev:

   - udejaniti zaključke naših aktivnosti v prihajajočem letu,
   - oceniti obstoječe stanje in aktualna vprašanja stroverskega gibanja v slovanskih državah,
   - spoznati delo starovercev v Sloveniji,
   - izmenjati znanja, izkušnje, novo izdano literaturo ter znanstveno zaokrožiti temo konference (Bog Triglav – religiozni pomen pri Slovanih), ki se je odvijala 8.avgusta na gradu Struga in na kateri je sodelovalo 21 udeležencev iz sedmih držav,
   - vzpostaviti sodelovanje z enakomislečimi in enakoverujočimi,
   - vzpodbuditi nove oblike sodelovanja Slovanov ter plane in perspektive staroverskega gibanja in kritično oceniti dosedanji program razvoja staroverstva v slovanskih državah,
   - dogovoriti se o mestu in času naslednjega vseslovanskega Veča,
   - izbrati koordinatorja vseslovankega Veča za naslednje leto,

   Udeleženci Veča so počastili zasedanje s poklonom bogovom v bolgarskem, poljskem, ruskem, srbskem, slovenskem in ukrajinskem jeziku. Veče se je po zasedanju na gradu Struga zaključilo z obredom praznika letine v slavo starih bogov na Vrhu nad Višnjo goro. Obred je vodila svečenica Zoreslava.

   Šesto vseslovansko Veče je sklenilo:

   - slovansko gibanje starovercev je postalo realno zgodovinsko dejstvo, ki predstavlja etnoreligijozni preporod. Popularnost gibanja se širi in k njemu stalno pristopajo novi podobno misleči in simpatizerji,
   - vseslovansko Veče mora postati duhovni konceptualni center ter generator idej preporoda lastnih etnoreligioznih vrednot. Posamezne staroverske skupnosti slovanskih narodov pa naj v svojih državah izvajajo praktično dejvnost skladno s tradicijami lastnih izročil,
   - zavedajoč se odgovornosti za usodo preporoda staroverstva, ohranitve starodavnih temeljev, pravilnega razvoja bodoče veroizpovedi, preprečevanje njene profanacije (poenostavljanja in  diskreditacije) se poziva vlade slovanskih držav, da prenehajo s preganjanjem predstavnikov tradicionalne narodne kulture in njenega religijoznega prepričanja. Istočasno pa se mora naša skupnost ograditi od psevdopoganskih gibanj, ki so škodljiva za staroverstvo,
   - Veče opozarja na doslednost pravilnega poimenovanja naše vere in gibanja, ki naj se pri posameznih slovanskih narodih naziva kot «jazičestvo», «rodna vera» oziroma «staroverstvo». Le ta se opira na vedsko izročilo in tradicijo. Svetuje se izogibanju poimenovanja «neojazičestvo» in «neopoganstvo».

   Zastavljeni cilji se organizacijsko izvršujejo na naslednje načine:

   - z objavo prispevkov in dokumentov šestega vseslovanskega veča v lastnih in tujih sredstvih javnega obveščanja in z ustanovitvijo redakcijskega kolegija v sestavi Matjaž  Anžur, Galina Lozko, Pavel Tulajev in z izdajo zbornika prispevkov Veča in konference v jezikih udeležencev in potrebni nakladi,
   - s priporočilom članom organizacijskega komiteja in redakcijskega kolegija je potrebno izdati prispevke Veča in konference v rednem vestniku «Slava št.7» v posameznih slovanskih jezikih, kjer se ta vestnih izdaja,
   - v zvezi s preoblikovanjem centralnega internetnega portala «Rodoved», za katerega je bilo že v Beogradu sklenjeno, da se ga preoblikuje, da odslej vsaka država vzdržuje svoje lastne internetne portale, medsebojno pa se podpiramo z inernetnimi povezavami obstoječih portalov in strani,
   - z utrjevanjem in širitvijo konstruktivne zveze s staroverci v slovanskih deželah (pritegniti je potrebno k sodelovanju nove simpatizerje in enakomisleče, še posebno iz držav kot so Češka, Slovaška, Hrvaška, Makedonija, Črna gora in drugih),
   - na naslednjem Veču bi razpravljalci morali v pisni obliki razdelati strategijo programa razvitja duhovne kulture slovanskega Staroverstva v sodobnih pogojih delovanja, z ozirom na dosedanje prispevke,
   - priprava peticije oblastem v slovanskih deželah s strani udeležencev Veča in znanstvene konference (v ustreznih jezikih) o prenehanju šikaniranja zaradi njihovega religioznega prepričanja,
   - načrtovanje izvedbe naslednjega, VII vselovanskega Veča in znanstvene konference 2010 leta v prestolnici Ukrajine. Dogodek naj se poveže tudi z 600 – to obletnico Grunvaldske bitke – slavne zmage združenih Slovanov nad križarji,
   - za koordintorja vseslovanskega Veča naslednje leto je bila izbrana Galina Lozko (svečenica Zoreslava). Njej se zaupa izvedba konference in Veča v letu 2010 na temo- Slovanski pogled na bodočnost staroverstva.

   Grad Struga, Slovenija, 9.8.2009

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005