ATENEY - RUSSIAN INTERNATIONAL EDITION
Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100

ЗАКЉУЧЦИ
ПЕТОГ РОДНОВЕРНОГ СЛОВЕНСКОГ ВЕЋА

   Веће се састало у Београду (Србија) 9. септембра 2007. године у просторијама књижнице Никола Пашић. На њему су узели учешће представници словенских народа, родноверни Бугарске, Пољске, Русије, Словачке, Словеније, Србије, Украјине и САД. Они су се састали да одрже Пето Родноверно словенско Веће са циљем:

   - Размена знања и нових публикација, са увидом у достигнућа Међународне конференције о словенском наслеђу (Београд, 2007).
   - Разматрања савременог стања и особености родноверског покрена у словенским земљама, али и у свету у целости.
   - Организовања сарадње са досадашњим и новим истомишљеницима.
   - Подробнијег упознавања са животом и делатностима родноверних у Србији.
   - Установљења нових форми сарадње Словена, планирања и организовања развоја родноверског покрета у будућности.
   - Договора о месту и датуму наредног Родноверног Словенског Већа.
   - Избора координатора Родноверног словенског Већа за следећу годину.

   Већем су координисали Ждислав Словински (Пољска) и Александра Маринковић – Обровски (Србија). На Петом Родноверном словенском Већу учествовало је 16 вођа родноверних из 8 земаља, који су представљали следеће организације:

   - Општина ''Родна вера'', Институт Права, Издаваштво ''Топорел'' (Пољска);
    - Савез Венеда, Руски међународни журнал ''Атенеј'' (Русија);
   - Религиозни центар Обједињених родноверних Украјине, Општина ''Православље'' (Кијев), журнал ''Сварог'' (Украјина);
   - Информациони центар ''Свевлад'' (Србија);[1]
   - Општина ''Световид'' (Словенија);
   - Општина ''Круг Перуна'' (Словачка);
   - Општина ''Дуло'' (Бугарска);
   - Општина ''Словенство'' (САД).

   Учесници Већа започели су сусрет молитвама у славу родних богова на српском, пољском, руском, украјинском, словачком и словеначком језику.

   Београдско Веће завршено је обредом на Дунаву у славу Рода и Рожаница.
 

Пето Родноверно словенско Веће констатовало је:

   1. Словенски покрет родноверних постао је реална историјска чињеница, њему прилази све више присталица и заинтересованих, што сведочи о распрострањености наше информационе свере и популарисању етнорелигијског удруживања међу национално свесним грађанством. У исто време на нама је да одолимо притисцима и инерцији официјелних државних.

   2. Веће ће се у свом будућем деловању руководити Уставом Родноверног словенског Већа који је донет на IV Већу у Шћећину (Пољска) и допуњен на V Већу у Београду (Србија). Устав је заснован на традиционалној структурно-организационој концепцији начина живота, те на принципима аријске хијерархије и сталешког схватања живота.

   3. Родноверно словенско Веће је дужно је да буде духовни концептуални центар, генератор идеја  препорода сопствене словенске етнорелигије и културног јединства, а националне општине родне вере у местима (у својим државама) да буду места остваривања практичог деловања, сагласно са традицијом народа из кога су проистекле.

   4. Преузети своју личну одговорност за судбину препорода родне словенске вере и очување њених изворних принципа, а такође са циљем спречавања профанизациеј препорода (њеног упрошћавања и десакрализације), као и због правилног развића родне вере, ми се свесно ограђујемо од неопаганских покрета типа Њу-ејџ. То су организације као: ''Родна црква'' (РКП, Пољска), РУНВира и РВ РПВ (Украјина), ''Староверци-Инглинги'' (Русија), теозофска секта Петра Денова ''Бело братство'' (Бугарска), ''Словенски круг'' Маје Мандић (Србија) и друге. Они свој рад заснивају на савременим митовима који су далеко од настојања етничке словенске традиције, а поред тога, настали су и користе глобалним центрима.
 

По организационим питањима решено је:

   1. Обнародовати документе Петог Родноверног словенског Већа на својим личним и осталим доступним средствима информисања.

   2. Поручити члановима Оргкомитета да по материјалима Већа објаве 5. број весника ''Слава!'' на родним словенским језицима.

   3. Урадити реконструкцију интернет-портала ''Родовед'', према којој ће сваки учесник-представник државе, постављати вести на страну на сопственом електронском ресурсу. Ради обезбеђивања заједничког повезивања учесника Већа неопходно је да буду постављени одговарајући активни линкови у виду банера.

   4. Поткрепити и раширити конструктивно повезивање са родновернима осталих словенских држава, привући их за учешће у раду Већа представнике нових држава, центре, организације и родноверске општине блиске по духу.

   5. препоручити публиковање писменог обраћања Правитељству Украјине о догађајима 19. августа 2007. године у Кијеву код Музеја историје Украјине (капиште Сварога), када је дошло до напада хришћана на језичнике, а такође и до устрела родноверног из ОРУ.

   6. Донети исправку Устава Родноверног словенског Већа о поретку представљених глава делегација родноверних, коју је предложио Ждислав Словински (Пољска).

   7. Приступити изучавању Пројекта ''Стратешки програми развоја духовне културе словенске родне вере у савременим условима'', који је предложила глава Обједињених родноверних Украјине Г.С. Лозко (волхвина Зореслава) уз даље допуне осталих учесника на квалитетним основама, који ће бити обнародован и поднет на усвајање на следећем Већу.

   8. Планирано је да се следеће VІ Родноверно словенско Веће одржи 2008. године у Бугарској (град Русе).

   9. Координатор Родноверног словенског Већа следеће године биће Антон Рачев (Бугарска). Њему се поверавају задаци припреме и спровођења наредног Већа, а такође и конференција на тему ''Словенство и Европа'', почетком августа 2008. године, уз учешће осталих чланова Оргкомитета.
 

Оргкомитет Родноверног словенског Већа
Београд, 09.09.2007. г.

 

COPYRIGHT ATENEY 2001-2005