Tulaev.ru

Атеней

Родовед

Евгения

English

Español

Deutsch

Polski

Français

Беларусь

България

Россия

Србия

Україна

Slovenija

India
LINKS
CONTACT
ARCHIVES
FORUM
Rambler's Top100
INFORMATION

 
ДЕКЛАРАЦИЯ
на представители на европейски народи и страни -
участници в Международната конференция
"БЪДЕЩЕТО НА БЕЛИЯ СВЯТ"
 
   Изхождайки от съзнанието за общ произход на нашите народи, сходствата в езиците и в културите им, както и Волята да съхранят своята самобитност:
   Отчитайки Смъртната опасност, която застрашава днес всички народи с европейско произхождение, без изключение, които рискуват не само да загубят своята самобитност, но дори да прекратят историческото си съществуване:
   Установявайки, че правителства, държави и съществуващи международни структури, включително и НАТО, не обезпечават просъществуванието на народите от европейски произход и, още по-лошо, задълбочават опасността и не полагат нужните усилия за сближение между Европейския Съюз и Русия, което днес е жизнено необходимо,
   Ние, участниците в тази Конференция взехме решение:
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>


 
Моето завръщане в Кимерия
Иван Митев - Шегор Расате колобър
 
   През лятото на 2005 година прекарах две незабравими седмици в Украйна - в поклонения на исторически и свещени места и в срещи с мои приятели от украинските културно-патриотични среди - родновери (езичници) и казаци. От 21 до 25 август гостувах на Полтавската община на Обединението на украинските родновери, благодарение на любезното гостоприемство на неговата ръководителка - волхвиня Веданна (Олеся Обревко). В продължение на 5 дни разглеждах забележителностите на Полтава, както и някои исторически места в Полтавска област, свързани с миналото на българи и украинци.
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>

Иван Митев
НИЕ, БОЛГ-АРИИТЕ
 
   В европейските културни и научни среди цари голямо невежество по отношение на конните народи. Народите, съставляващи гръбнака на Арийството - кимери, траки, масагети, българи, хуни, скити, саки, сармати, перси, индоарии... Същото отношение се и проявява и по отношение на други източноевропейски народи, известни под общото название славяни. Наследниците на изначалната арийска (индоевропейска) цивилизация, възникнала в степите на Източна Европа през V хил.пр. Хр. (Курганната култура). За съжаление обаче в средите на водещите европейски културни кръгове се е затвърдило схващането, че Европейската цивилизация започва от Древна Гърция и Рим, а източноевропейските народи са някакви полудиви номадски племена с второстепенно значение в историческия процес. Действително народите на Атила са носители на друг тип цивилизация, неразбираема за древните гърци и римляни, а още по-малко за европейците от буржоазната епоха. И днес най-будните воини на Арийската Кауза се увличат по културата на Гърция и Рим, без да проумеят, че робуват на едно предубеждение, което им пречи да пият вода от извора на Изначалната Арийска цивилизация.
 
   ПО-НАТАТЪК................>>>


THE WHITE WORLD FUTURE
Texts of the conference
Moscow. June 8-10, 2006 >>>

БЪДЕЩЕТО НА БЕЛИЯ СВЯТ
 
Проблемен обзор на докладите от Конференцията
на новите Десни в Москва 09-10 юни 2006 година
 
   За пръв път в Русия се събраха на теоретична конференция водещи идеолози и практици на Новото Дясно Движение, за да обсъдят съдбините на белите, европейски народи, тяхната стратегия и тактика за едно по-добро бъдеще. Единна позиция по всички въпроси и по подходите към тяхното разрешаване по принцип не е възможна, но затова пък може да се проследи съвсем определено единна обща линия. Осмислянето на всички доклади на участниците като цяло, показва, че в средите на Новите Десни вече се е наложил един общ кръг от проблеми, идеи и понятия. Нека ги анализираме по тематически принцип: от методология - към практика; от миналото - към бъдещето.
 
   ПО-НАТАТЪК..........>>>


ФОТОРЕПОРТАЖ...>>>

СЛАВЯНО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
(обмен репликами)
   Сайт [www.desnitsa.org] в общем хороший, но бросается в глазах примитивный антигерманизм. Русcким и белорусским патриотам надо oсознать, что эта сегодняшная Германия - не германская, как и Россия не русская - не управляется русскими. Германия окупирована жидовством, германские радиостанции - только инструмент жидовской пропагандой. Пусть отдаем почитание воинам Вермахта и СС, в числу последных добровольные части Власова, Краснова, Панвица, болгарского Рогозарова, партизанам Бандера - погибших в неравной борьбе за свободу Европы! Героям Слава!
 
   Shegor Rassate Kolobar.
 
   ПО-НАТАТЪК..........>>>


 
РАВНОСМЕТКА НА ЧЕТВЪРТОТО
РОДОВО СЛАВЯНСКО ВЕЧЕ
   Поредното ВЕЧЕ се състоя в полския град Щетин на 26-27 червен (юни) 2006 година. В него взеха участие представители на източноевропейски народи, родновери от Полша, Русия, Украина, Сърбия, Белорусия, Литва. Те се сбраха на Четвърто Родово Славянско ВЕЧЕ с цел да се:
   - направи преглед на работата след Третото Славянско ВЕЧЕ, проведено в руския град Калуга през 2005 година.
   - обсъдят новостите в съвременното родноверческо движение в европейските, а в частност, и в нашите славянски страни
   - обмени информация и да се задълбочи сътрудничеството с вече известни и нови единомишленици
   - поставят поредните задачи и да се набележат пътища за развитието на родноверческото движение за следващото годишно колело
   - запознаят с живота и дейността на полските родновери с цел - търсене на нови форми и разновидности на сътрудничество между славяните
   - да се избере координатор на Родовото Славянско ВЕЧЕ за следващото годишно колело
   - договорят за място и предварителна дата за следващото Родово Славянско ВЕЧЕ.
 
   ПО-НАТАТЪК..........>>>
COPYRIGHT РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "АТЕНЕЙ" 2001-2005